Taakomschrijving voor Ouders en Ploegleiders

Terug

Klik hier voor een PowerPoint presentatie.

Taakomschrijving ploegleiding

 • De zwemmers kunnen tot zaterdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijd, afmelden via inschrijven.wedstrijdzwemmen@degrunte.nl.

 • De zwemmers kunnen na zaterdagavond 20.00 uur voorafgaand aan de wedstrijd afmelding sturen naar vervoer.wedstrijdzwemmen@degrunte.nl en ter info naar de 1e ploegleider. Arno geeft de avond voor de wedstrijd de laatste wedstrijdinformatie door aan de eerste ploegleider. De eerste ploegleider zorgt dan voor een correct ingevuld afmeldformulier.

 • Bij verhindering van de eerste ploegleider gaan de taken over naar de tweede ploegleider op de lijst. Geef dit aan elkaar door, zodat er niet op het laatste moment nog aanpassingen moeten worden gemaakt.

 • De ploegleiderstas staat klaar in het materialenhok van het zwembad en dient daar voor vrijdag 20.00 uur te worden opgehaald. Na de wedstrijd de gebruikte shirtjes wassen en de tas voor dinsdag weer in het materialenhok zetten. De ploegleider, die als eerste op de lijst staat, is hier verantwoordelijk voor.

 • Ploegleider, officials en rijders graag een kwartier voor vertrek aanwezig zijn bij zwembad De Slag. De ploegleiders zijn verantwoordelijk dat de hele groep op tijd vertrekt! De eerste ploegleider ontvangt de definitieve deelnemerslijst in de week voor de wedstrijd om zo te kunnen controleren of iedereen er is. Samen uit, samen thuis!

 • Heeft een zwemmer zich ziekgemeld of om een andere reden afgemeld in de week voor de wedstrijd, noteer dit op het afmeldingsformulier dat in de ploegleiderstas zit. Op de deelnemerslijst staan de startnummers van de zwemmers en de programma’s om op het afmeldingsformulier in te vullen.

 • Bij aankomst in het zwembad dient men zich als ploegleider te melden. U ontvangt dan 2 programma’s. Het eventuele afmeldingsformulier dient minimaal een half uur (z.s.m.) voor aanvang van de wedstrijd af te worden gegeven bij het jurysecretariaat.

 • Op de twee ontvangen programma’s markeert u de Grunte-leden. Eén programma hangt u op, zodat de zwemmers ook zelf kunnen kijken.

 • De ploegleider vertelt de zwemmer 10 minuten voor zijn eigen race dat hij zich klaar moet maken voor zijn/haar warming-up.

 • De ploegleider vertelt de zwemmer welke afstand, slag en op welke baan hij/zij zwemt. Een serie voorafgaand aan welke de zwemmers moeten deelnemen, stuurt u de zwemmers naar de voorstarter. Daar dienen ze hun startkaart te halen en kunnen dan naar de startblokken.

 • De ploegleider mag de zwemmer aanmoedigen vanaf een vast punt aan de kant van het zwembad. Dus niet meelopen met de zwemmer, dan kan een diskwalificatie volgen!

 • U bent als ploegleider in de gelegenheid de tijden te klokken. Als een official geen tijd heeft, kan het zijn dat de scheidsrechter de ploegleider om een tijd vraagt. Een stopwatch zit in de ploegleiderstas.

 • De ploegleiders zijn tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor de zwemmers. Bij ziekte of verkeerd gedrag van een zwemmer bepalen zij of een zwemmer wordt afgemeld bij jury/scheidsrechter.

 • Als ploegleider blijft u bij de groep totdat de hele wedstrijd is afgelopen.

 • Na afloop van de wedstrijd graag alles weer in de ploegleiderstas.

 • Wilt u erop toe zien dat de kinderen hun eigen spullen en eventueel afval meenemen en/of opruimen?

 • Bij een thuiswedstrijd hebben we bad opbouwers nodig, die ook na de wedstrijd het bad weer opruimen. Dit doen de ploegleiders en officials die voor deze wedstrijd op papier staan. Graag om 13:00 uur bij een thuiswedstrijd aanwezig zijn in de horecagelegenheid. Hier wordt verdere informatie gegeven door de zwemcommissie/wedstrijdcoördinator.

 • De ploegleider ziet erop toe dat het gebruik van een mobiele telefoon op de juiste wijze gebeurt. Dit houdt in dat foto's van elkaar maken tijdens de wedstrijd niet door iedere zwemmer op prijs wordt gesteld en dat hiermee respectvol moet worden omgegaan. Probeer de concentratie op de wedstrijd te houden en gebruik de mobiele apparaten voor bijv. informatie over tijden enz. en niet voor muziek afspelen of spelletjes.

 • De ploegleider ziet erop toe dat de zwemmers (voor zover mogelijk) de clubkleding (shirt en broek) tijdens de wedstrijden gebruiken. Ook het gebruik van de Grunte badmuts tijdens de wedstrijden wordt voor de uitstraling van de vereniging op prijs gesteld. Bij het maken van een teamfoto voor gebruik op de Grunte website vragen wij de ploegleider om hiervoor te zorgen.

Verberg menu