Taakomschrijving voor Ouders en Ploegleiders

Terug

 • Meerdere keren per jaar ontvangt u per email een vervoersschema. Hierin kunt u zien wanneer, voor welke taak en bij welke wedstrijd u bent ingedeeld.

 • Kinderen kunnen na zaterdag avond 20:00 uur voorafgaand aan de wedstrijd afgemeld worden bij de eerste ploegleider.

 

 • Ploegleider, officials en rijders graag een kwartier voor vertrek aanwezig zijn bij zwembad de Slag. De ploegleiders zijn verantwoordelijk dat de hele groep op tijd vertrekt. De deelnemerslijst ontvang je samen met de informatie over de zwemwedstrijd. Samen uit, samen thuis.

 

 • Heeft een kind zich ziek gemeld, noteer dit op het afmeldingsformulier dat in de ploegleiderstas zit.

 

 • Bij aankomst in het zwembad dient men zich als ploegleider te melden. U ontvangt dan 2 progamma’s. Het eventuele afmeldingsformulier, een half uur voor aanvang van de wedstrijd, afgeven bij het jurysecretariaat.

 

 • Op de 2 ontvangen progamma’s markeert u de Grunte-leden. 1 programma hangt u op, zodat de kinderen ook zelf kunnen kijken.

 

 • De ploegleider vertelt het kind welke afstand, slag en op welke baan hij/zij zwemt. Een serie voordat de kinderen moeten zwemmen, stuurt u de kinderen (die dat zelf nog niet in de gaten kunnen houden) naar de voorstarter. Daar dienen ze hun startkaart te halen en kunnen dan naar de startblokken.

 

 • De ploegleider mag de zwemmer aanmoedigen vanuit een vast punt aan de kant van het zwembad. Dus niet meelopen met de zwemmer, dan volgt er een diskwalificatie!

 

 • U bent als ploegleider in de gelegenheid de tijden te klokken. Als een official geen tijd heeft kan het zijn dat de scheidsrechter de ploegleider om een tijd vraagt.

 

 • De ploegleiders zijn tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor de zwemmers. Bij ziekte of verkeerd gedrag van een zwemmer bepalen zij of een zwemmer wordt afgemeld bij jury/scheidsrechter.

 

 • Als ploegleider blijft u bij de groep totdat de hele wedstrijd is afgelopen.

 

 • Na afloop van de wedstrijd graag alles weer in de ploegleiderstas.

 

 • De ploegleider is altijd verantwoordelijk voor de zwemmers en heeft de taak een zwemmer af te melden bij ziek zijn of verkeerd gedrag.

 

 • Wilt u erop toe zien dat de kinderen hun eigen spullen en eventueel afval meenemen en/of opruimen.

 

 • Bij een thuiswedstrijd hebben we bad opbouwers nodig, die ook na de wedstrijd het bad weer opruimen . Dit doen de ploegleiders en officials die voor deze wedstrijd op papier staan. Graag om 13:00 uur bij een thuiswedstrijd aanwezig zijn in de horeca gelegenheid. Hier wordt verdere informatie gegeven door de Zwemcommissie.

 

 • De ploegleiderstas staat klaar in de materialenhok in het zwembad en dient daar voor vrijdag 20.00 uur te worden opgehaald, daarna is het zwembad gesloten. Na de wedstrijd de gebruikte shirtjes wassen en de tas voor dinsdag weer in de materialenhok zetten. De ploegleider die als eerst op de lijst staat is hier verantwoordelijk voor.

 

Regelement wedstrijdzwemmen vanaf 2015

 1. Als ’eerste’ ploegleider ben je verantwoordelijk voor de zwemmers. Tevens komen de afmeldingen (na de maandag voor de wedstrijd) bij jou binnen. Deze afmeldingen noteren en op de dag van het zwemmen noteren op de afmeld lijst.

 2. Alleen de zwemmers kunnen zich met geldige reden afmelden voor een wedstrijd bij de ‘eerste’ ploegleider. Via de mail van de ‘eerste’ ploegleider.

 3. Ouders kunnen zich niet afmelden en moeten zelf vervanging zoeken. Als er een afmeldingen van een ouder binnenkomt, wordt hier niets mee gedaan. Eigen verantwoordelijkheid.

 4. Geef wel door aan de ‘eerste’ ploegleider als je geruild hebt, wie jou plaats inneemt.

 5. Je staat niet alleen als ploegleider, er is altijd een tweede en een ‘reserve’ ploegleider aanwezig.

 6. De ‘reserve’ ploegleider is de back up als iemand niet kan. Je gaat dus altijd mee met de wedstrijden.

 7. Officials onderling ruilen is geen probleem, geef het wel op tijd door aan vof@degrunte.nl

 8. Als official kan je je niet afmelden, er zal onderling geruild moeten worden.

Verberg menu