Ledenservice

Aanmelden

Je wilt lid worden van onze vereniging? Print en vul het aanmeldformulier (pdf) in. Stuur deze naar het in het formulier genoemde post adres, of in een e-mail naar leden.administratie@degrunte.nl.

Adreswijziging

Ga je verhuizen? Geef dit alstublieft op tijd aan de leden administratie door. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar leden.administratie@degrunte.nl met volgende gegevens:

 1. datum van de wijziging,
 2. oude adres,
 3. nieuwe adres.

Bankrekeningnummer wijzigen

Moet de contributie in het vervolg van een andere bankrekening worden afgeschreven? Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar leden.administratie@degrunte.nl met volgende gegevens:

 1. datum van de wijziging,
 2. oude bankrekening:
  • tenaamstelling,
  • het oude rekeningnummer,
 3. nieuwe bankrekening:
  • tenaamstelling,
  • het nieuwe nummer.

Overstap naar een andere afdeling

Je wilt het eens bij een andere afdeling gaan proberen? Stuur dan de volgende gegevens per e-mail naar leden.administratie@degrunte.nl:

 1. persoonsgegevens,
 2. vermelding, dat je naar een andere afdeling wilt,
 3. oude afdeling,
 4. gewenste nieuwe afdeling.

Lid worden van een tweede afdeling

Je wilt ook lid worden van een andere afdeling? Stuur dan de volgende gegevens per e-mail naar leden.administratie@degrunte.nl:

 1. persoonsgegevens,
 2. vermelding, dat je lid wilt blijven van de huidige afdeling, en
 3. dat je lid wilt worden van een tweede afdeling.

Opzegging

Je wilt je lidmaatschap opzeggen? Uiteraard vinden we dat erg jammer. Opzeggen is mogelijk per de 1e van de maand met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Stuur een ingevuld afmeldformulier (pdf) naar leden.administratie@degrunte.nl.

Boetes

Wanneer je tijdens een wedstrijd een fout maakt of een grove overtreding begaat, zal de vereniging daarvoor een boete krijgen. Deze boete zal aan jou doorberekend worden. We vinden namelijk dat dergelijke boetes niet voor mogen komen en altijd verwijtbaar zijn aan de betreffende zwemmer/speler.

Voorbeelden van gevallen waar je bij waterpolo een boete voor kunt krijgen zijn een UMV (uitsluiting met vervanging, meestal wegens gebrek aan eerbied richting de scheidsrechter) en UZV (uitsluiting zonder vervanging, vanwege een grove overtreding zoals slaan en schoppen).

Contributie

AfdelingContributie per maandBondscontributie KNZB (jaarlijks)
AquaKids€ 9,00€ 19,70
AquaKids ouders (1x per week)€ 10,00€ 19,70
Recreatief 1x per week€ 12,00€ 19,70
Masters/Recreatief 2x per week€ 16,00€ 19,70
Keep Fit€ 12,00€ 19,70
Wedstrijdzwemmen Speedo/Startersselectie (12-)€ 20,00€ 21,90
Wedstrijdzwemmen Selectie (12+)€ 24,00€ 62,90
Waterpolo pupillen (D+E)€ 14,00€ 21,90
Waterpolo aspiranten (B+C)€ 15,00€ 62,90
Waterpolo heren€ 21,00€ 62,90
Waterpolo heren zonder wedstrijden€ 21,00€ 19,70
Waterpolo dames€ 21,00€ 62,90
Gezinscontributie€ 52,30Zie bovenstaand, afhankelijk van leeftijd en afdeling.

Let op!

 • De hierboven genoemde contributie wordt over 12 maanden geheven.
 • Jaarlijks kan de contributie worden verhoogd. Een contributieverhoging wordt altijd aan de Algemene Ledenvergadering in het eerste kwartaal van het nieuwe seizoen ter besluitvorming voorgelegd.
 • Leden in de basisschool leeftijd betalen de contributie die hoort bij de afdeling waarin ze actief zijn. Trainen ze bij 2 afdelingen, dan betalen ze alleen de duurste.
 • Leden ouder dan de basisschool leeftijd die bij 2 afdelingen actief zijn betalen de duurste, en 50% van de 2e.
 • Een gezin met inwonende kinderen betaald maximaal het gezinscontributie bedrag per maand (wordt ook via de ALV geïndexeerd).
 • Leden die deelnemen aan wedstrijden betalen € 1,50 per zwemwedstrijd.
 • Bij lidmaatschap ben je ook contributie aan de KNZB verschuldigd. Deze contributie wordt bij de start van je lidmaatschap geïncasseerd en jaarlijks in de maand juni. Bij opzegging is de volledige KNZB contributie verschuldigd.

Wijze van betaling

De inning van de contributie geschiedt via automatische incasso. Door akkoord te gaan met de voorwaarden voor lidmaatschap, stem je in met de maandelijkse afschrijving van de contributie. Het is niet mogelijk om via acceptgiro, overschrijving of contante betaling de contributie te voldoen.

Omgangsregels, gedrag en vertrouwenspersoon

In de algemene ledenvergadering van 2014 is ons huishoudelijk reglement vastgesteld. Belangrijk, en nieuw hierin, is dat er regels zijn beschreven over omgangsregels en gedrag.

Voor alle leden geldt artikel 22: Omgangsregels voor de leden

Iedereen die de vereniging bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.

De vereniging is van mening dat afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk zijn. Iedereen dient zich prettig en veilig te kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en met respect behandelt. Dit betekent dat de vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar acht.

(zie huishoudelijk reglement artikel 22 voor de hele tekst)

Speciaal voor de vrijwilligers geldt artikel 23: Gedragscode vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en leden en met name kinderen in de vereniging zijn niet eenduidig. Hierover kunnen geen exacte grenzen worden afgesproken die voor alle leden/kinderen en in alle situaties gelden. Er is wel één heel duidelijke grens en dat is dat seksuele handelingen en contacten tussen volwassen medewerkers en kinderen en jong-volwassenen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

(zie huishoudelijk reglement artikel 23 en bijlage 1, voor de hele tekst)

Als er problemen zijn tussen leden of tussen leden en vrijwilligers of tussen vrijwilligers die niet onderling kunnen worden opgelost, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van De Grunte.

De vertrouwenspersoon functioneert als eerste aanspreekpunt bij meldingen van seksueel misbruik en zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van degene die met seksueel misbruik is geconfronteerd. Dit is anoniem en vertrouwelijk.

Ook voor andere problemen met betrekking tot omgangsregels en gedrag kan de vertrouwenspersoon benaderd worden. Wel eerst zelf bij de ander aangeven dat hij/zij moet stoppen of zelf bij de train(st)er of bestuur aangeven. Als dit onvoldoende resultaat geeft dan de vertrouwenspersoon benaderen.

De vertrouwenspersoon voor De Grunte is bereikbaar op:

(zie huishoudelijk reglement artikel 24 en bijlage 2 (profiel), voor de hele tekst.)

Als je we ons allemaal aan de normale omgangsregels houden, dan blijft De Grunte een leuke en fijne club!

Veilig, Respect, Plezier!!

Foto’s aanleveren

We zijn altijd geïnteresseerd in leuke foto’s of filmpjes voor op de site. Deze zouden we graag ontvangen! Die bestanden willen we graag ontvangen via de website WeTranfser. In deze korte handleiding staat beschreven hoe je dit kunt doen.

Algemene Ledenvergadering

Eenmaal in het jaar wordt de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Als lid van onze vereniging bent u van harte welkom om deze jaarlijkse vergadering bij te wonen. De notulen van de laatste vergadering zijn bij de secretaris van de vereniging op te vragen: secretariaat@degrunte.nl.

Privacystatement

Per 25 mei is de nieuwe privacywetgeving ingegaan. De vereniging heeft daarom diverse zaken aangepast om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen. In het privacystatement kun je hier meer over lezen: Privacystatement.

Meer informatie

Hieronder staan nog enkele belangrijke documenten: