Disclaimer

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aanvaarding voorwaarden

Op de toegang tot en gebruik van www.degrunte.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Privacystatement

1. De Grunte respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig.
2. Leden, ouders en medewerkers hebben schriftelijk aangegeven of zij WEL of NIET willen, dat foto’s, waarop zij prominent in beeld zijn, afgedrukt worden op internet.
3. De aan u toegewezen gebruiksnaam en wachtwoordcombinaties, mocht u die u hebben ontvangen, zijn strikt persoonlijk. U dient hier vertrouwelijk mee om te gaan en deze uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en niet aan derden kenbaar te maken.

E-mailbericht is vertrouwelijk

1. De informatie in een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
2. Ontvangt u per abuis een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, neem dan per kerende e-mail contact op met de afzender.
3. Ook vragen wij u in dat geval het ontvangen e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan niet openbaar te maken.
4. De Grunte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Gebruik van de website

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de leden, ouders en medewerkers van de vereniging alsmede andere geïnteresseerden. De inhoud van de sites is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van software, teksten, logo’s, illustraties, film, of foto’s en dergelijke is uitdrukkelijk verboden.

Afwijzing aansprakelijkheid

1. Hoewel De Grunte haar website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de site beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt De Grunte geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan.
2. De Grunte biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
3. De Grunte is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.
4. De Grunte is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners, buttons, commerciële logo’s of voor de inhoud van enige website van derden.
5. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van De Grunte zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

Wijzigingen

1. Vereniging De Grunte behoudt het recht deze disclaimer op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen.
2. Vereniging De Grunte behoudt het recht de website op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen.
3. Vereniging De Grunte behoudt het recht geplaatste berichten, artikelen, foto’s of ander materiaal te wijzigen of te verwijderen zonder dat dit kenbaar gemaakt wordt aan de auteur.