VOG

Het dagelijks bestuur van ZPV De Grunte vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten cq. instructie krijgen. Zonder gehinderd te worden door onsportief gedrag, pesterijen, (seksuele) intimidatie en of andere vormen van ongewenst gedrag.

We kunnen hier niet voorzichtig genoeg in zijn. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van Seksuele Intimidatie in de sport aan het licht.

Één van de maatregelen die genomen kan worden ter preventie van Seksuele Intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Wij nemen de veiligheid van onze leden serieus en hebben daarom besloten dat iedere, (hulp)trainer, coach maar ook bestuursleden deze VOG moet aanvragen. Vanaf 1 januari 2017 lopen de aanvragen hiervoor.

Wordt u als lid, trainer of ouder toch geconfronteerd met zaken die twijfelachtig zijn spreek elkaar hier dan op aan lukt dit niet dan verwijzen wij u graag door naar onze vertrouwenspersoon. Zie ook onder het kopje informatie/ledenservice op onze website.