Over Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen wordt beoefend in een 25-meter bad (korte baan) of een 50-meterbad (lange baan). Bij een zwemwedstrijd kunnen, afhankelijk van het aantal banen in een zwembad, meestal vijf tot acht deelnemers tegelijk starten. De banen zijn gescheiden door drijvende lijnen. De start- en aankomsttijden worden met de hand geklokt. Ook zijn er een aantal baden waar de tijden elektronisch worden gemeten door middel van sensoren, waarbij de thuisplaat moet worden aangetikt met de handen. Omdat dit ook weleens verkeerd gaat, wordt voor de zekerheid ook met de hand geklokt. Het correct uitvoeren van het keerpunt wordt meestal vastgesteld door een persoon die zich aan de andere kant van het bad bevindt (dit kan ook de tijdwaarnemer zijn). Bij een zwemwedstrijd zijn altijd een aantal officials aanwezig.
(bron: Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/zwemsport).

Disciplines

 1. Schoolslag,
 2. Vrije slag,
 3. Borstcrawl,
 4. Rugcrawl,
 5. Vlinderslag,
 6. Wisselslag (vlinder-, rug-, school- en vrijeslag),
 7. Estafette.

Om mee te mogen doen met wedstrijdenzwemmen, moet je ingeschreven zijn bij de selectie.

Selectie zwemmen

Uw zoon/dochter is door de trainer gevraagd om deel te mogen nemen aan de selectie van De Grunte. Wat houdt dat in?

 1. Uw zoon of dochter mag twee keer per week trainen als voorbereiding op het wedstrijdzwemmen. Naast de aquakidstraining komt de maandagavond of de woensdagavond erbij.
 2. Doelstelling is: het verbeteren van de techniek van de zwemslagen en conditie. Het eerst half jaar worden er nog geen wedstrijden gezwommen. Uw zoon of dochter wordt voorbereid om deel te nemen aan de zwemwedstrijden die dan volgen.
 3. Er is een proefperiode, waarin wordt bekeken of de verwachting van beide kant naar wens is. Het kan zo zijn dat u zoon/dochter weer terug wordt geplaatst, dit alleen in het uiterste geval. Dit gaat altijd in overleg.
 4. De contributie zal verhoogt worden van €12,30 naar €18,60. Mocht dit problemen opleveren dan horen we dat graag.
 5. Wanneer uw zoon/dochter aan zwemwedstrijden gaat deelnemen vragen wij u als ouder om een keer mee te rijden naar een (uit)wedstrijd buiten Hardenberg.
 6. U kunt worden gevraagd om tijdens een wedstrijd als ploegleider te fungeren. Dit houdt in dat u er voor moet zorg dragen dat de deelnemende kinderen op tijd bij de wedstrijd aanwezig zijn en dat bij ziekte kinderen worden afgemeld. Vervolgens moeten de kinderen op tijd aan de start verschijnen. U wordt de eerste keren begeleidt door ervaren ouders.
 7. Als er wedstrijden in Hardenberg zijn kunt u worden ingeroosterd om mee te helpen het wedstrijdbad klaar te maken voor de wedstrijd, de catering te verzorgen, kaartjes lopen en voorstarter zijn.
 8. De kosten om deel te nemen aan een zwemwedstrijd zijn €1,50 per keer.
 9. Wanneer uw zoon/dochter deel neemt aan een wedstrijd dient De Grunte een startvergunning aan te vragen. De kosten hiervan zitten in de contributie verrekend.
 10. Uw zoon/dochter wordt via een uitnodiging gevraagd deel te nemen aan een zwemwedstrijd. Deze uitnodiging wordt per email verstuurd. Dat gebeurt ongeveer twee weken voor een wedstrijd. Voor uw zoon/dochter zijn door De Grunte de volgende wedstrijden op de kalender geplaatst: Ready2Race en vijfkamp.

Groepen

Starters-selectie

In de Starters-selectie trainen kinderen van 6 tot 11 jaar. Deze groep wordt geacht twee keer per week te trainen en is gestructureerd bezig met techniek en conditie. De Starters-selectie wordt zoveel mogelijk ingedeeld in niveaus om iedereen goed te kunnen begeleiden. In deze groep wordt tijdens de wedstrijden verder kennis gemaakt met de wedstrijdzwemsport. Vanuit deze selectie kunnen zwemmers op basis van inzet en prestatie doorstromen naar de Speedo-selectie. De starters-selectie neemt deel aan de Vijfkamp wedstrijden, eventueel aangevuld met Minioren-Circuit en Minioren Clubmeet.

Speedo-selectie

De Speedo-selectie is het vervolg op de Starters-selectie en hebben gemiddeld een leeftijd van 8 tot 12 jaar. Er wordt geacht minimaal twee keer per week te trainen op een wat meer prestatiegerichte manier. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan uithoudingsvermogen, snelheid en kracht. Maar, ook hier staat plezier voorop! De Speedo-selectie zwemt de vijfkamp, minioren-circuit, minioren clubmeet en eventueel de competitie.

Jeugd selectie

De jeugd selectie is bedoeld voor zwemmers in de leeftijd vanaf 12 jaar. De jeugd selectie heeft als doelstelling het beste uit jezelf te halen, jezelf te verbeteren qua conditie & techniek, maar vooral plezier te behouden in het zwemmen. Er is ruimte voor ieder niveau. De jeugd selectie probeert zich te plaatsen voor de Overijsselse B kampioenschappen, dan wel de A kampioenschappen. Wedstrijden waaraan de jeugd selectie deelneemt: competitie, LAC en limietwedstrijden.

Als er ranglijsten (limieten) voor een wedstrijd gelden, dan staan deze bij de wedstrijdgegevens vermeld. Hieronder vind je de leeftijdsindeling die bij de ranglijsten (limieten) worden gebruikt.

Leeftijdscategorieën

De leeftijdsgroep wordt bepaald aan de hand van de leeftijd die een zwemmer op 31 december van het lopende seizoen heeft.

MeisjesGroepJongens
2017*Minioren 12017*
2016Minioren 22016
2015Minioren 32015
2014Minioren 42014
2013Minioren 52013
XMinioren 62012
2012Junioren 12011
2011Junioren 22010
2010Junioren 32009
2009Junioren 42008
2008Jeugd 12007
2007Jeugd 22006
2006 en ouderSenioren2005 en ouder

* Vanaf de 6e verjaardag kan er worden deelgenomen aan wedstrijden.

Masters zijn zwemmers die op 31 december van het betreffende jaar de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt. Zij worden in categorieën van 5 jaar ingedeeld.

Regels bij de training

 • Inzwaaien voor aanvang van training, zodat we op tijd kunnen beginnen.
 • Badmuts, duikbril e.d. ook voor aanvang van training al op hebben.
 • Neem je eigen plank/pullboy mee naar de training! Dit geldt voor de speedo- en selectie zwemmers, niet voor de starters-selectie). Er worden geen materialen meer uit het hok gehaald. Deze zijn bedoelt voor de starters-selectie.
 • Begin met inzwemmen en ga niet op elkaar wachten/kletsen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces.
 • Badopbouw; met elkaar, zodat er op tijd kan worden gezwommen.
 • Badafbouw volgens het roulerende schema.
 • Spullen in materialenhok op de plek leggen waar ze vandaan komen. Dan houden we met elkaar het netjes en overzichtelijk.
 • Douche gebruik: houdt rekening met elkaar. Blijf niet te lang staan!
 • Kijklessen voor ouders: ouders zijn altijd welkom op de tribune om naar de training te komen kijken. De week voor de schoolvakanties mogen ouders aan bad plaatsnemen, zodat eventuele vragen aan de trainers na de training gesteld kunnen worden.

Wedstrijden

Regels bij de wedstrijden

 1. Inschrijving voor een wedstrijd gaat via de trainers of via inschrijven wedstrijdzwemmen.
 2. Zijn hier vragen over dan loopt dit altijd via de trainer. Zij ondernemen verdere actie.
 3. De gezwommen slagen worden bepaald door de trainer. Dit geldt ook voor een estafette indeling.
 4. Als zwemmers zich afmelden voor een estafette, dan zal door een trainer worden bepaald welke vervanger er ingezet kan worden of dat er een estafette komt te vervallen. Dit wordt niet gecommuniceerd richting de rest van het team.
 5. Kanttekening bij een estafette: als je wilt gaan voor een eigen race, dien je je op tijd (meestal op maandag voorafgaand van wedstrijd, en niet op de wedstrijddag) af te melden voor een estafette. Wij als trainers stellen de regel dat je ten allen tijde inzet tijdens een estafette. Afmelden voor een estafette is niet wenselijk tijdens een competitiewedstrijd.
 6. Afmelden voor een competitie moet altijd schriftelijk worden doorgegeven aan selectie@degrunte.nl en inschrijven.wedstrijdzwemmen@degrunte.nl.
 7. Bij andere wedstrijden moet je je afmelden door de mail te beantwoorden.
 8. Na het behalen van 3 of meer limieten voor de Overijsselse A kampioenschap, mag er in principe niet meer worden deelgenomen aan de Overijsselse B kampioenschap. Wij als trainers vinden dat de B zwemmer ook een kans moet krijgen op een podiumplaats. Bij onduidelijkheden: vraag je trainer!
 9. Bij een wedstrijd blijf je zoveel mogelijk bij je team zitten. In de pauze is er ruimte om richting ouders te gaan op de tribune.

Taakomschrijving ploegleiding

Voorbereiding

 1. De zwemmers kunnen tot zaterdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijd, afmelden via inschrijven.wedstrijdzwemmen@degrunte.nl.
 2. De zwemmers kunnen na zaterdagavond 20.00 uur voorafgaand aan de wedstrijd afmelding sturen naar vervoer.wedstrijdzwemmen@degrunte.nl en ter info naar de 1e ploegleider. De avond voor de wedstrijd wordt de laatste wedstrijdinformatie doorgestuurd aan de eerste ploegleider. De eerste ploegleider zorgt dan voor een correct ingevuld afmeldformulier.
 3. Bij verhindering van de eerste ploegleider gaan de taken over naar de tweede ploegleider op de lijst. Geef dit aan elkaar door, zodat er niet op het laatste moment nog aanpassingen moeten worden gemaakt.
 4. De ploegleiderstas staat klaar in het materialenhok van het zwembad en dient daar voor vrijdag 20.00 uur te worden opgehaald. Na de wedstrijd de gebruikte shirtjes wassen en de tas voor dinsdag weer in het materialenhok zetten. De ploegleider, die als eerste op de lijst staat, is hier verantwoordelijk voor.

Verzamelen

 1. Ploegleider, officials en rijders graag een kwartier voor vertrek aanwezig zijn bij zwembad De Slag. De ploegleiders zijn verantwoordelijk dat de hele groep op tijd vertrekt! De eerste ploegleider ontvangt de definitieve deelnemerslijst in de week voor de wedstrijd om zo te kunnen controleren of iedereen er is. Samen uit, samen thuis!
 2. Heeft een zwemmer zich ziek gemeld of om een andere reden afgemeld in de week voor de wedstrijd, noteer dit op het afmeldingsformulier dat in de ploegleiderstas zit. Op de deelnemerslijst staan de startnummers van de zwemmers en de programma’s om op het afmeldingsformulier in te vullen.

Bij het wedstrijdbad

 1. Bij aankomst in het zwembad dient men zich als ploegleider te melden. U ontvangt dan 2 programma’s. Het eventuele afmeldingsformulier dient minimaal een half uur (z.s.m.) voor aanvang van de wedstrijd af te worden gegeven bij het jurysecretariaat.
 2. Op de twee ontvangen programma’s markeert u De Grunte zwemmers. Eén programma hangt u op, zodat de zwemmers ook zelf kunnen kijken.
 3. De ploegleider vertelt de zwemmer 10 minuten voor zijn eigen race dat hij zich klaar moet maken voor zijn/haar warming-up.
 4. De ploegleider vertelt de zwemmer welke afstand, slag en op welke baan hij/zij zwemt. Een serie voorafgaand aan welke de zwemmers moeten deelnemen, stuurt u de zwemmers naar de voorstarter. Daar dienen ze hun startkaart te halen en kunnen dan naar de startblokken.
 5. De ploegleider mag de zwemmer aanmoedigen vanaf een vast punt aan de kant van het zwembad. Dus niet meelopen met de zwemmer, dan kan een diskwalificatie volgen!
 6. U bent als ploegleider in de gelegenheid de tijden te klokken. Als een official geen tijd heeft, kan het zijn dat de scheidsrechter de ploegleider om een tijd vraagt. Een stopwatch zit in de ploegleiderstas.
 7. De ploegleiders zijn tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor de zwemmers. Bij ziekte of verkeerd gedrag van een zwemmer bepalen zij of een zwemmer wordt afgemeld bij de jury/scheidsrechter.
 8. De ploegleider ziet erop toe dat het gebruik van een mobiele telefoon op de juiste wijze gebeurt. Dit houdt in dat foto’s van elkaar maken tijdens de wedstrijd niet door iedere zwemmer op prijs wordt gesteld en dat hiermee respectvol moet worden omgegaan. Probeer de concentratie op de wedstrijd te houden en gebruik de mobiele apparaten voor bijv. informatie over tijden enz. en niet voor muziek afspelen of spelletjes.
 9. De ploegleider ziet erop toe dat de zwemmers (voor zover mogelijk) de clubkleding (shirt en broek) tijdens de wedstrijden gebruiken. Ook het gebruik van De Grunte badmuts tijdens de wedstrijden wordt voor de uitstraling van de vereniging op prijs gesteld. Bij het maken van een teamfoto voor gebruik op De Grunte website vragen wij de ploegleider om hiervoor te zorgen.
 10. Als ploegleider blijft u bij de groep totdat de hele wedstrijd is afgelopen.

Afronden

 1. Na afloop van de wedstrijd graag alles weer in de ploegleiderstas.
 2. Wilt u erop toe zien dat de kinderen hun eigen spullen en eventueel afval meenemen en/of opruimen?
 3. Bij een thuiswedstrijd hebben we bad opbouwers nodig, die ook na de wedstrijd het bad weer opruimen. Dit doen de ploegleiders en officials die voor deze wedstrijd op papier staan. Graag om 13:00 uur bij een thuiswedstrijd aanwezig zijn in de horecagelegenheid. Hier wordt verdere informatie gegeven door de zwemcommissie/wedstrijdcoördinator.

Officials

Om onze sporters te kunnen laten deelnemen aan wedstrijden en om zelf wedstrijden te organiseren, zijn we afhankelijk van veel officials. De Grunte kent gelukkig een groep mensen die bereid is een aantal keer per seizoen deze taak op zich te nemen als keerpuntcommissaris, tijdwaarnemer, jury, starter, kamprechter of scheidsrechter.

Deze mensen hebben hiervoor allen een cursus gevolgd, waardoor ze door ons in te zetten zijn. De organisatie van de officials voor wedstrijden is in handen van de “Verenigings Officials Functionaris” afgekort VOF-er. Wij kunnen altijd nieuwe officials gebruiken, want het blijft altijd moeilijk om voldoende mensen in te zetten bij wedstrijden.

Wilt u een handje helpen, bent u bereid om hiervoor een korte cursus te volgen en enkele malen per jaar als official te fungeren, neemt u dan a.u.b. contact op met onze VOF-er.

Verenigings Officials Functionaris (VOF): Chantal Meijerink – vof@degrunte.nl

Tijdwaarnemer

Heb je het besluit genomen om official te willen worden dan is de eerste stap je opgeven voor de cursus voor tijdwaarnemer (4), de basiscursus voor zwemofficial. Deze cursus wordt ieder jaar eenmaal georganiseerd.

Cursus

 1. Voor het volgen van deze cursus is geen vooropleiding vereist.
 2. De cursus bestaat uit 5 avonden van circa 2 uur.
 3. Maximaal één avond mag worden gemist.
 4. Tijdens of direct voorafgaand (vanaf september van het lopende seizoen) aan de cursus dien je minstens één keer te fungeren als schaduwklokker bij een echte wedstrijd. Je bent dan niet officieel jurylid, maar jouw aanwezigheid wordt wel vermeld op het officiële proces-verbaal van de wedstrijd.

Examen

 1. De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen van 20 minuten.
 2. Op de dag van het examen moet je minimaal 16 jaar zijn.
 3. Het hanteren van de stopwatch is een essentieel onderdeel van dit examen.
 4. Kennis van een deel van de zwemreglementen is vereist.
 5. Bij een positief resultaat word je onmiddellijk aangesteld in de bevoegdheid a4 (aankomend tijdwaarnemer).
 6. Bij een negatief examenresultaat mag je binnen enkele weken herexamen doen. Na een tweede keer niet slagen moet de cursus opnieuw worden gevolgd.

Praktijkbeoordeling

 1. Als er drie keer met voldoende kwaliteit als tijdwaarnemer is gefungeerd, kan benoeming plaatsvinden in de bevoegdheid 4.
 2. Tijdens de praktijkbeoordeling wordt gelet op het bestand zijn tegen de wedstrijddruk, zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden, voldoende handelingssnelheid en het goed kunnen waarnemen.
 3. Als bij de praktijkbeoordeling is vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan volgt benoeming in de bevoegdheid 4. Je mag dan bij heel veel wedstrijden jureren, alleen niet bij nationale of regionale kampioenschappen.

Continuering

 1. Om de bevoegdheid 4 te behouden moet men minstens 3 keer per jaar fungeren.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag van u.

José de Jonge en Esther van Dijk – Secretariaat afdeling Wedstrijdzwemmen
E-mail: secretariaat.wedstrijdzwemmen@degrunte.nl

Chantal Meijerink – Inschrijven Wedstrijdzwemmen
E-mail: selectie@degrunte.nl

Chantal Meijerink- Inschrijven Wedstrijdzwemmen
E-mail: inschrijven.wedstrijdzwemmen@degrunte.nl

Chantal Meijerink – Opleidingen en Officials
E-mail: vof@degrunte.nl

Zwemcommissie

Voorzitters: Esther van Dijk en José de Jonge
Wedstrijdcoördinator: Chantal Meijerink
Contactpersoon trainers: Dinie Schuur
Materiaalman en vervoersindeling: Robin Pasop