We mogen weer binnen trainen, met bijgewerkt protocol!

Het heeft even geduurd, maar we mogen weer binnen zwemmen! Vanaf dinsdag 25 mei 2021 mogen we weer trainen in De Slag.

Via jullie aanspreekpunt hebben jullie inmiddels een uitnodiging ontvangen op welke uren er gezwommen kan worden.

Per training mogen een maximaal aantal personen deelnemen, daarom dien je je voorlopig nog wel te reserveren. Daarover hebben jullie een e-mail ontvangen. We hopen natuurlijk dat er snel weer meer versoepelingen komen en we meer mensen tegelijk kunnen laten zwemmen.
Aangepast protocol

Als vereniging dienen we ons te houden aan het bijgewerkte protocol.

We willen jullie vragen deze goed door te nemen. Ten opzichte van het vorige protocol is de routing veranderd.

Verder hebben wij als bestuur nog wel een dringend verzoek (ook vanuit personeel van De Slag):

  • Personen vanaf 12 jaar moeten verplicht een mondkapje dragen bij binnenkomst.
  • Blijf thuis als je klachten hebt, ook al zijn deze gering.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur De Grunte