Wangedrag tijdens en na een zwemtraining

Als trainers tolereren wij geen wangedrag voor, tijdens en na een zwemtraining.

Hiervoor zijn wij genoodzaakt deze regels op te stellen.

Omgangsregels:

  • Ik heb altijd respect voor trainers, coaches, wedstrijdleiding
  • Ik aanvaard anderen hoe ze zijn
  • Ik scheld, vloek, treiter en pest niet
  • Ik blijf van andermans spullen af
  • Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers!
  • Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten

Wat moet een zwemmer doen als hij/zij wordt gepest of zich bedreigd voelt:

Ga direct naar de trainer en meldt dit!

Sancties:

Wanneer een zwemmer zich niet houdt aan deze regels, zullen wij als trainer de desbetreffende zwemmer verwijderen uit het zwembad. Hij/zij kan zich gaan aankleden en op de tribune gaan zitten totdat de training is afgelopen.

Ouders zullen naderhand ingelicht worden over de situatie.

Bij ernstig wangedrag zal een zwemmer geschorst worden van een of meerdere trainingen.

Hopelijk kunnen wij op deze manier er met elkaar leuke trainingen en wedstrijden van maken!

De trainers