Vrijwilligers gezocht voor verschillende taken

Om onze sporters te kunnen laten deelnemen aan wedstrijden en om zelf wedstrijden te organiseren, zijn we afhankelijk van veel officials. De Grunte kent gelukkig een groep mensen dat bereid is een aantal keer per seizoen de taak op zich te nemen als keerpuntcommissaris, tijdwaarnemer, jury, starter, kamprechter of scheidsrechter.

Deze mensen hebben hiervoor alleen een cursus gevolgd, waardoor ze door ons in te zetten zijn. De organisatie van de officials voor wedstrijden is in handen van de “Verenigings Officials Functionaris”, afgekort VOF-er. Wij kunnen altijd nieuwe officials gebruiken want het blijft altijd moeilijk om voldoende mensen in te zetten bij wedstrijden.

Wilt u een handje helpen? En bent u bereid om hiervoor een korte cursus te volgen en enkele malen per jaar als official te fungeren? Neemt u dan alstublieft contact op met onze VOF-er: Alida Dokter, vof@degrunte.nl.

Vrijwilligers bij zwemwedstrijden

Gemiddeld heeft onze wedstrijdkalender zo’n 60 zwemwedstrijden in een seizoen (dat zijn alle selectie- en minioren wedstrijden bij elkaar opgeteld) en om onze sporters te kunnen laten deelnemen aan wedstrijden en om zelf wedstrijden te organiseren zijn wij afhankelijk van veel vrijwilligers.

Bij een thuiswedstrijd vragen wij gemiddeld 14 vrijwilligers om te helpen en bij een uitwedstrijden vragen wij gemiddeld 6 vrijwilligers om te helpen. Onze vereniging heeft op dit moment ongeveer 40 wedstrijdzwemmers en zo’n 15 officials.

Om het voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, zoeken wij meer ouders die willen helpen met het klokken van wedstrijden, zodat wij in de toekomst wedstrijden en kampioenschappen kunnen blijven zwemmen!

Want het wordt steeds moeilijker om de wedstrijden rond te krijgen en zonder jullie hulp is het niet mogelijk om wedstrijden te organiseren met als gevolg dat jullie zoon(s) of dochter(s) geen wedstrijden kunnen zwemmen.

Zie je het klokken nog niet zitten en wil je helpen met een andere taak vrijwilligerstaak zoals ploegleiden, speaker, voorstarter, kaartjes lopen, catering verzorgen, bhv ‘er of ehbo ‘er dan kan je dat ook kenbaar maken door te reageren op deze mail.

Graag ontvangen wij van iedereen een reactie met welke taak jij de zwemvereniging kan helpen, zodat het voor iedereen een stuk dragelijker kan worden.