Vericon Financieel Adviseurs nieuwe sponsor trainers shirts

De trainers van ZPV De Grunte hadden de wens om herkenbaar aan het wedstrijdbad te staan. Zij wilden graag dat er ‘Trainer’ op het shirt kwam. Hierin heeft de sponsorcommissie een sponsor gevonden die nieuwe shirtjes wilde sponsoren. Dit is Vericon Financieel Adviseurs uit Hardenberg geworden. De nieuwe shirts zijn uitgedeeld en de sponsor Vericon heeft een mooie bos bloemen gekregen. Wij willen Arend Jan Veurink van Vericon hartelijk bedanken.

Sponsorcommissie ZPV De Grunte