Uitnodiging Extra Algemene LedenVergadering (ALV) 2017

Hierbij informeer ik u namens het bestuur van De Grunte, dat er op 28 september 2017 een (extra) ledenvergadering door middel van een inloopavond gehouden wordt. Deze avond is klein en eenvoudig van opzet, omdat er in maart jl. reeds een uitgebreide (jaarlijkse) ALV geweest is.

Aanleiding

Zoals tijdens de laatste ALV met de leden is besloten, wordt de administratie/boekjaar van ZPV De Grunte aangepast aan de periode van het competitieseizoen ipv kalenderjaar (huidige situatie).

Door middel van deze inloopavond willen wij u inzicht geven in het financiële resultaten en verslaglegging over de periode januari t/m augustus 2017 en heeft u de gelegenheid hierover vragen te stellen.

Locatie

Zwembad De Slag/Commissiekamer

Datum/tijdstip

28 september van 19.00 tot 20.00 uur

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit.

Secretaris De Grunte
Ronald vd Woude