Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3 maart 2017

Namens het bestuur nodig ik u als lid van De Grunte graag persoonlijk uit voor onze Algemene Leden Vergadering (ALV), editie 2017.

Datum: 3 maart 2017
Locatie: Uilennest (Heemse)
Adres: Meeuwenplein 10, Hardenberg
Inloop: vanaf 20.00 uur
Aanvang: 20.30 uur

Het jaarverslag over 2016 wordt uiterlijk week 8 aan u verstuurd ter voorbereiding.

Het bestuur hoopt u te mogen ontmoeten op 3 maart a.s.!

Namens bestuur Z.P.V. De Grunte,
Ronald van der Woude, Secretaris

Bron: http://www.foksuk.nl