Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Namens het bestuur van De Grunte wil ik jullie van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV), jaar 2018.

Graag noteren in jullie agenda:

Datum: 14 november 2018
Tijdstip: Inloop vanaf 19.45. Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Uilennest te Heemse

Het jaarverslag wordt momenteel uitgewerkt en zal binnenkort beschikbaar worden gesteld.

Graag zien we jullie op de genoemde datum/ tijdstip.

Namens bestuur De Grunte
Secretaris
Ronald vd Woude