Stem tijdens de Rabobank Clubkas Campagne 2019

Net als vorige jaar doen we ook dit jaar mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Door Rabobank Vaart en Vechtstreek is een sponsorbedrag van € 165.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld onder de (sport)verenigingen. Hoe mee stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld de vereniging ontvangt.

ZPV De Grunte doet ook mee. We hopen zo veel mogelijk geld binnen te halen om daarmee nieuwe zwemflippers te kunnen aanschaffen.

Alle Rabobank stemleden kunnen nu hun stemmen verdelen. Draag jij de zwemvereniging een warm hart toe? Stem dan op ons!

De Rabobank stelt daarnaast ook 10 keer een bedrag van 1.000 euro beschikbaar. Het geld wordt gegeven aan verenigingen die op een hartverwarmende en opvallende manier promotie hebben gemaakt. Ook De Grunte wil een poging wagen met een video.

Onze jonge zwemmer heeft een droom. Door hard te trainen, wil hij zijn droom waarmaken. Een Elfsteden(dorpen)tocht door de Vecht, met op de kant mensen die hem hartverwarmend toejuichen. Draagt u hem een warm hart toe?