Nieuwsbrief komt te vervallen

Het bestuur heeft besloten om geen nieuwe nieuwsbrieven meer samen te stellen. Bij het maken van de laatste nieuwsbrief werd duidelijk dat alle berichten van de website overgenomen werden. Met het opheffen zouden de verjaardagen van onze leden niet meer aangekondigd worden en dat is toch jammer. De webmasters gaan de website uitbreiden zodat ook deze feestelijkheden op de site vermeld worden.