Nemaco schenkt onze vereniging pillonnen voor de keerpunten

Tijdens de eerste wedstrijden van de afdeling wedstrijdzwemmen in ons nieuwe zwembad ‘De Slag’ is gebleken, dat de kamprechters en andere officials de baannummers aan de kant van de keerpunten niet goed konden onderscheiden. Om dit probleem op te lossen heeft Nemaco onze vereniging 6 pillonnen geschonken met daarop de baannummers.

Langs deze weg willen we Nemaco hartelijk bedanken.

Sponsorcommissie ZPV De Grunte

Foto: Marcel Bosgra (Nemaco) overhandigt Han Kiela de gesponsorde pillonnen.