KNZB staat stil bij overlijden grensrechter

Beste vereniging,

De KNZB en BVWS (Belangen Vereniging van Waterpolo Scheidsrechters) leven intens mee met het gezin van Richard Nieuwenhuizen, echtgenoot en vader van voetballende kinderen, de grensrechter die afgelopen weekend na een voetbalwedstrijd ernstig werd gemolesteerd en als gevolg hiervan een dag later is overleden. Daarnaast zijn we geschokt als ook woedend dat dergelijk gewelddadig gedrag, zo maar alle actieve vrijwilligers – volstrekt willekeurig – in het uitoefenen van hun functie kan treffen.

Daarom doen we een beroep op alle verenigingen om tijdens het a.s. weekeinde voorafgaande aan de wedstrijden deze verklaring voor te lezen en daarna een minuut stilte te betrachten ter nagedachtenis aan het slachtoffer dat afgelopen weekend is gevallen. Dit als signaal dat wij als gemeenschap, dit buitensporig gedrag langs en op de velden, niet langer tolereren. Wij willen werken aan een veilig sportklimaat, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor scheidsrechters, spelers, trainers/coaches, bestuurders en ouders en supporters, en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan.

De verklaring luidt als volgt:
We zijn diep getroffen door het ernstige voorval met fatale afloop, dat recent aan een vrijwilliger van de voetbalbond tijdens het uitoefenen van zijn functie is aangebracht. We leven mee met het gezin van Richard Nieuwenhuizen, dat zo plotseling uiteen is gerukt. We doen een sterk beroep op alle leden, die elkaar in wedstrijdverband treffen, met respect om te gaan met alle vrijwilligers die het bedrijven van sport, wekelijks mogelijk maken. Hierbij gaat het om scheidsrechters, officials, juryleden en alle andere direct betrokkenen bij onze sport. Wij vertrouwen erop dat dit vreselijke incident met dergelijke onherstelbare gevolgen, door ons allen met afgrijzen wordt verworpen. Wij willen dit gedrag op en langs de sportvelden en zwembaden niet langer tolereren, en zullen niet aarzelen krachtig op te treden, daar waar nodig. In de hoop en verwachting, dat wij allen ons realiseren dat de vrijwilligers onze zwemsport dragen en mogelijk maken. Mede daardoor ontstaat het ‘veilige sportklimaat’ dat wij met verve propageren en hiermee nog eens extra onder de aandacht van onze verenigingen, spelers en speelsters, trainers en coaches, alsmede ouders en supporters willen brengen.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ZWEMBOND

Bondsbestuur en directie KNZB ,
Jan N. Kossen
Directeur

Bestuur BVWS,
Henk van den Berg
Voorzitter