Invoering nieuw contributiemodel

Leden, graag informeren wij jullie over enkele belangrijke veranderingen met betrekking tot ons contributiemodel. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 september is besloten om met ingang van 1 september 2023 een nieuw contributiemodel in te voeren om de vereniging meer financiële stabiliteit te geven. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 1. Verhoging van de maandelijkse contributie:
  De maandelijkse contributie is verhoogd voor alle leden met €3,-. Dit bedrag zal vanaf september 2023 van toepassing zijn.
 2. Eigen bijdrage per wedstrijd:
  Voor leden die meedoen aan zwemwedstrijden geldt een eigen bijdrage van €1,50 per wedstrijd. Deze bijdrage wordt geïncasseerd per 10 wedstrijden, wat neerkomt op €15,- per incassatie. De eerste incassatie van dit wedstrijdgeld zal plaatsvinden in november.
 3. Tijdelijk contributiemodel:
  Dit nieuwe contributiemodel is tijdelijk van aard omdat het momenteel nog niet kostendekkend is volgens onze begroting. In het eerste kwartaal van 2024 wordt een nieuw contributiemodel voorgesteld aan de leden. Dit voorstel zal in samenwerking met de financiële commissie, die tijdens de algemene ledenvergadering is benoemd, worden opgesteld.
 4. Opzegging binnen het eerste halfjaar:
  Nieuwe leden die binnen het eerste halfjaar hun lidmaatschap opzeggen, moeten 50% van hun jaarlijkse KNZB-contributie betalen.
 5. Incassatie september:
  De incassatie van de contributie over de maand september bevatte nog niet de verhoging van €3,-. Deze verhoging van €3,- zal binnenkort apart worden geïncasseerd.
 6. Gezinscontributie:
  De gezinscontributie is ook verhoogd met €3,-, wat neerkomt op een bedrag van €52,30 per maand.

Wij begrijpen dat deze veranderingen vragen kunnen oproepen. Mocht je behoefte hebben aan meer informatie of verduidelijking, aarzel dan niet om contact op te nemen met iemand van het bestuur.

Klik hier voor het nieuwe contributiemodel, per 1 september 2023