Een kans voor gezondheidszorg talent in Afrika

ZPV De Grunte lid Jan Henk Dubbink is een van de oprichters van de jonge stichting iSTEPup. De stichting voorziet in het bieden van een studiebeurs voor studenten, woonachtig in lage inkomenslanden, die de ambitie en potentie hebben maar niet de financiële middelen om medisch beroepsonderwijs te volgen.

Waarom?

Stel je voor: je bent als hulpverlener werkzaam in Afrika. Je ziet met eigen ogen dat veel internationale hulporganisaties tijdelijk gefinancierde projecten starten om ziekten te bestrijden. Vanuit je professionele ervaring weet je dat de bestrijding van ziekten als malaria, hiv of tuberculose nauwelijks mogelijk is zonder toegang tot basisgezondheidszorg. Je weet ook dat projecten met tijdelijke financiering vanuit ‘het Westen’ daarin niet gaan voorzien. Tegelijkertijd zie je het potentieel van ambitieuze Afrikaanse jongeren die een medische opleiding willen volgen, maar daar de financiële middelen niet voor hebben.

Over stichting iSTEPup

Dit is het verhaal van de oprichters van stichting iSTEPup, die op 21 februari is opgericht. Het is onze missie om gezondheidszorg vanuit de basis en op een duurzame manier te ondersteunen. Dit doen we door jonge en talentvolle studenten die geen of onvoldoende financiële middelen hebben beurzen aan te bieden voor de opleiding tot verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker. Het collegegeld wordt overgemaakt aan lokale en erkende trainingsinstituten. Ook zorgen wij voor een buddy die voorziet in persoonlijke begeleiding tijdens de studie, waardoor er minder kans is op uitval. Op deze manier dragen we bij aan de opbouw van basisgezondheidszorg, toegankelijk voor iedereen, ook in de toekomst. Waarom juist zogenaamd tertiair (beroeps-)onderwijs belangrijk is en waarom dit bijdraagt aan zelfredzaamheid van een land leest u op onze website: http://www.i-step-up.com

Genomineerd voor de Albert Schweitzer Prijs, stemt u ook?

Ons doel is om 10.000 euro als kickstart voor de stichting op te halen. Om financiering te krijgen voor dit project doet Jan Henk mee aan de Albert Schweitzer Prijs. Dit is een initiatief van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds en heeft tot doel jongeren te stimuleren om hun talent in te zetten voor de gezondheid van Afrika. Het project met de meeste stemmen krijgt een prijs. Wilt u het project steunen? Ga dan naar https://www.nasf.nl/iSTEPup

Ons motto: “Geen geld, maar kennis en know-how doneren.”