De Grunte 2de prijs uit het Toren Ondersteuningsfonds!!

Gisteren werd bekend gemaakt, dat onze vereniging tweede is geworden. We kregen 785 stemmen en dat is goed voor een bedrag van 1500 euro uit het Toren Ondersteuningsfonds.

Langs deze weg willen we de andere winnaars feliciteren. Natuurlijk bedanken we ook de mensen die dit alles mogelijk hebben gemaakt en die zich enorm hebben ingespannen voor deze “wedstrijd”. Last but not least bedanken we de mensen die op ons gestemd hebben!