Bea Hermans, vertrouwenspersoon bij De Grunte

De vereniging is van mening dat afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk zijn. Iedereen dient zich prettig en veilig te kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en met respect behandelt. Dit betekent dat de vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar acht.

Als er problemen zijn tussen leden of tussen leden en vrijwilligers of tussen vrijwilligers die niet onderling kunnen worden opgelost, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van De Grunte.

De vertrouwenspersoon functioneert als eerste aanspreekpunt bij meldingen van seksueel misbruik en zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van degene die met seksueel misbruik is geconfronteerd. Dit is anoniem en vertrouwelijk.

Ook voor andere problemen met betrekking tot omgangsregels en gedrag kan de vertrouwenspersoon benaderd worden. Wel eerst zelf bij de ander aangeven dat hij/zij moet stoppen of zelf bij de train(st)er of bestuur aangeven. Als dit onvoldoende resultaat geeft dan de vertrouwenspersoon benaderen.

De vertrouwenspersoon voor De Grunte is:

Bea Hermans
E-mail: vertrouwenspersoon@degrunte.nl

Als je we ons allemaal aan de normale omgangsregels houden, dan blijft De Grunte een leuke en fijne club!

Veilig, Respect, Plezier!