AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Zoals jullie weten is per 25 mei de nieuwe privacywetgeving ingegaan.

Dit heeft ook voor ZPV De Grunte gevolgen.

De afgelopen tijd zijn diverse zaken binnen onze vereniging aangepast om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk af te schermen.

In het privacystatement, welke te vinden is onder het kopje ‘ledenservice’ staat hierover meer beschreven.

Zijn er vragen, cq opmerkingen, horen wij dat natuurlijk graag als bestuur. U kunt u vragen stellen aan: ledenadministratie@degrunte.nl of secretariaat@degrunte.nl.

Het Dagelijks Bestuur