AquaKids agenda met Herstinstuif 2020

  1. Let op, voor alle AquaKids leden is er een gezellige zwemavond op 2 oktober van 18;10-19.30: De herfstinstuif 2020 (Er is een baan beschikbaar voor recreatieve ouders). Even verder op vind je meer informatie over de herfstinstuif.
  2. 9 oktober normale AquaKids training 18:00-18.45 en 18:45-19.30.
  3. 10 oktober Ready2race voor AquaKids op uitnodiging.
  4. 16 oktober herfstvakantie, geen AquaKids.

Herfstinstuif

Hallo jongens en meisjes van de aquakids,

Vrijdagavond 2 oktober is het zover, de jaarlijkse herfstinstuif van De Grunte. Een gezellig moment (klein feestje) vlak voor de herfstvakantie, speciaal voor de AquaKids van De Grunte.

Vrijdagavond 2 oktober is er geen ‘normale’ zwemtraining.  Jullie mogen vrij zwemmen. In het grote bad ligt een opblaas glijbaan, in het ondiepe bad kun je lekker dansen op muziek. Trainers en vrijwilligers houden toezicht. Tussendoor is er wat te eten en te drinken in de buurt van het restaurant.

Dus vrijdagavond 2 oktober as ben je van harte welkom in zwembad De Slag. We beginnen om 18.10 en het duurt tot 19.30 uur. Trek thuis je zwemkleren alvast aan. Als je wordt weggebracht of gehaald, zeg dan even tegen je ouders dat ze niet mogen wachten in De Slag.

Oh ja, dit jaar kunnen vriendjes en vriendinnetjes helaas niet mee. Dat heeft te maken met de Coronaregels. Anders zijn we met teveel.

De Corona maatregelen vanuit de KNZB staan hieronder. Deze wijken misschien af van de regels die op school gelden. De zwemvereniging moet zich houden aan de regels die de KNZB heeft opgeschreven, deze zijn afgeleid van de geldende richtlijnen van het RIVM.

De belangrijkste punten :

1) Blijf thuis wanneer jezelf de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts

2) Blijf thuis wanneer iemand van jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, of positief is getest op het virus. (wanneer een mede gezinslid enkel verkouden is of hoest, mag je dus gewoon komen zwemmen)

3) Wanneer jezelf negatief bent getest op het Corona virus, maar nog wel klachten hebt zoals bij punt 1 hierboven beschreven; blijf dan thuis. Pas wanneer de klachten 24 uur over zijn, mag je weer komen zwemmen.

4) De KNZB maakt géén gebruik van een beslisboom waar scholen wel gebruik van maken, de beslisboom vanuit een school is dus NIET van toepassing voor de zwemvereniging.

5) De regels vanuit de KNZB zijn afkomstig van de RIVM. Het kan zijn dat de GGD jou andere adviezen geeft. De regels zoals in het bestand staan beschreven blijven van kracht voor de zwemvereniging.

6) Indien de maatregelingen niet nageleefd worden, hebben de trainers het recht om jou naar huis te sturen.

Mocht je vragen hebben, twijfel of je wel of niet kunt zwemmen; neem dan gerust contact op via e-mailadres aquakids@degrunte.nl

Sportieve groet namens de trainers en vrijwilligers,
Aafelien Hendriks
Bestuur AquaKids De Grunte