Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 5 april 2013 werd in “Wijkboerderij Baalder” de jaarlijkse Algemene LedenVergadering gehouden. De avond begon met een mooie presentatie van Marc over het zwem- en polo jaar 2012. Daarna heeft naar aller tevredenheid, het algemene bestuur, de afdelingen en de penningmeester (kascommissie) verantwoording afgelegd naar de leden van onze vereniging. Jesse Zweers werd uitgeroepen tot sportman van het jaar 2012.

Er is besloten de contributie met 2.5% te verhogen. Deze verhoging is gebaseerd op de ‘consumentenprijsindex’ van het CBS, maar ook op de badhuur- en KNZB/Kring-verhoging.

Contributie zal per ingang van 1 mei 2013 verhoogd worden. De hoogte is als volgt:

Wedstrijdzwemmen:

 1. starter selectie 16.20
 2. B selectie 18.40
 3. A selectie 18.40
 4. recreanten 9.65
 5. snorkelen 9.65
 6. masters 12.60
 7. keep fit 11.60
 8. aquakids 9.65

Waterpolo:

 1. pupillen 12.60
 2. aspiranten 16.20
 3. heren 1 en 2 22.60

Gezinscontributie: 51.25

Gerrit Veurink heeft deze avond foto’s gemaakt. Deze zijn terug te vinden op onze site.