Informatie selectie zwemmers

Terug

Uw zoon/dochter is door zijn of haar trainer gevraagd om deel te mogen nemen aan de selectie zwemmen. Wat houdt dat in?

 • Uw zoon of dochter mag twee keer per week trainen als voorbereiding op komende zwemwedstrijden. De trainingsavonden zijn maandag en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

 • Doelstelling is: het verbeteren van de techniek van de zwemslagen en conditie. Het eerst half jaar worden er nog geen wedstrijden gezwommen. Het eerste half jaar wordt uw zoon of dochter voorbereid om deel te nemen aan de zwemwedstrijden die dan volgen.

 • Wanneer uw zoon/dochter aan zwemwedstrijden gaat deelnemen vragen wij u als ouder een keer als autobestuurder mee te rijden naar een (uit)wedstrijd buiten Hardenberg. U ontvangt hierover een lijst waarop staat vermeld, welk ouder verzocht wordt te rijden naar een wedstrijd.

 • U kunt worden gevraagd om tijdens een wedstrijd als ploegleider te fungeren. Dit houdt in dat u er voor moet zorgdragen dat de deelnemende kinderen op tijd ter plekke zijn, en dat bij ziekte kinderen worden afgemeld. Vervolgens moeten de kinderen op tijd aan de start verschijnen. E.e.a. wijst zich van zelf.

 • Als er wedstrijden in Hardenberg zijn, kunt u worden ingeroosterd om mee te helpen het wedstrijdbad klaar te maken voor de wedstrijd.

 • De kosten om deel te nemen aan een zwemstrijd zijn €1,20 per keer. Een bedrag van €12.00 zal automatisch worden geïncasseerd zodra uw kind voor het eerst gaat deelnemen aan wedstrijden. De ledenadministratie zal hier een overzicht van bijhouden.

 • Wanneer uw zoon/dochter deel neemt aan een wedstrijd dient de Grunte een startvergunning aan te vragen. De kosten hiervan komen in principe voor rekening van de Grunte, maar als uw zoon/dochter tijdens het zwemseizoen zijn/haar lidmaatschap opzegt, worden de kosten pro-rata doorberekend. Ik wil u hiervoor graag verwijzen naar onze site www.degrunte.nl -> Aspirant-leden -> voorwaarden/regels waarin e.e.a. nader staat beschreven.

 • Uw zoon/dochter wordt via een uitnodiging gevraagd deel te nemen aan een zwemwedstrijd. Deze uitnodiging wordt per email verstuurd. Dat gebeurt ongeveer twee weken voor een wedstrijd. Voor uw zoon/dochter zijn door de Grunte de volgende wedstrijden op de kalender geplaatst:
  • Swimkick,
  • Vijfkamp.

 • Verder worden er door de Kring Overijssel andere wedstrijden georganiseerd waarvoor zwemmers een limiet moet hebben gezwommen. Mag uw zoon/dochter aan deze wedstrijd deelnemen dan krijgt u, via de Grunte, bericht.

 • Contributie.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag van u.

 

Eric Havelaar - Secretariaat afdeling Wedstrijdzwemmen
E-mail: wedstrijdzwemmen@degrunte.nl

Mariska Eilander - Inschrijvingen Wedstrijdzwemmen
Email: inschrijven.wedstrijdzwemmen@degrunte.nl

Eric Havelaar - Inschrijvingen Wedstrijdzwemmen
Email: inschrijven.wedstrijdzwemmen.jeugd@degrunte.nl

Verberg menu