Informatie selectie zwemmers

Terug

Uw zoon/dochter is door zijn of haar trainer gevraagd om deel te mogen nemen aan de selectie zwemmen. Wat houdt dat in?

 • Uw zoon of dochter mag twee keer per week trainen als voorbereiding op het zwemwedstrijden. Naast de huidige aquakidstraining komt de maandagavond van 18.00u - 19.00u erbij.
 • Doelstelling is : het verbeteren van de techniek van de zwemslagen en conditie. Het eerst half jaar worden er nog geen wedstrijden gezwommen. Het eerste half jaar wordt uw zoon of dochter voorbereid om deel te nemen aan de zwemwedstrijden die dan volgen.
 • Er geld een proeftijd van een maand. Daarin wordt bekeken of de verwachting van beide kant naar wens is. Het kan zo zijn dat u zoon/dochter weer terug wordt geplaatst, dit alleen in uiterste geval.
 • De contributie zal verhoogt worden van €10,97 naar €18,11. Mocht dit problemen opleveren horen we dat graag.
 • Wanneer uw zoon/dochter aan zwemwedstrijden gaat deelnemen vragen wij u als ouder een keer als autobestuurder mee te rijden naar een (uit)wedstrijd buiten Hardenberg. U ontvangt hierover een lijst waarop staat vermeld, welk ouder verzocht word te rijden naar een wedstrijd.
 • U kunt worden gevraagd om tijdens een wedstrijd als ploegleider te fungeren. Dit houdt in dat u er voor moet zorgdragen dat de deelnemende kinderen op tijd ter plekke zijn, en dat bij ziekte kinderen worden afgemeld. Vervolgens moeten de kinderen op tijd aan de start verschijnen. U wordt de eerste keren begeleid door ervaren ouders. E.e.a. wijst zich t.z.t. van zelf.
 • Als er wedstrijden in Hardenberg zijn, kunt u worden ingeroosterd om mee te helpen het wedstrijdbad klaar te maken voor de wedstrijd.
 • De kosten om deel te nemen aan een zwemstrijd zijn €1,20 per keer.
 • Wanneer uw zoon/dochter deel neemt aan een wedstrijd dient de Grunte een startvergunning aan te vragen. De kosten hiervan komen in principe voor rekening van de Grunte, maar als uw zoon/dochter tijdens het zwemseizoen zijn/haar lidmaatschap opzegt, worden de kosten pro-rata doorberekend. Ik wil u hiervoor graag verwijzen naar onze site www.degrunte.nl -> Aspirant-leden -> voorwaarden/regels waarin e.e.a. nader staat beschreven.
 • Uw zoon/dochter wordt via een uitnodiging gevraagd deel te nemen aan een zwemwedstrijd. Deze uitnodiging wordt per email verstuurd. Dat gebeurt ongeveer twee weken voor een wedstrijd. Voor uw zoon/dochter zijn door de Grunte de volgende wedstrijden op de kalender geplaatst: Swimkick, Vijfkamp en Miniorenwedstrijden.

Verder worden er door de Kring Overijssel andere wedstrijden georganiseerd waarvoor zwemmers een limiet moet hebben gezwommen. Mag uw zoon/dochter aan deze wedstrijd deelnemen dan krijgt u via de Grunte bericht.

Regels bij de training

 • Voor aanvang van de training blijf je wachten bij de douches. Een trainer komt je halen.
 • Inzwaaien voor aanvang van training, zodat we op tijd kunnen beginnen.
 • Badmuts, duikbril e.d. ook voor aanvang van training al op hebben.
 • Neem je eigen plank/pullboy mee naar de training! Heb je dit niet bij je, zwem je zonder! Dit geldt voor de speedo en selectie zwemmers, niet ovor de startersselectie). Er worden geen materialen meer uit het hok gehaald. Deze zijn bedoelt voor de startersselectie.
 • Begin met inzwemmen en ga niet op elkaar wachten/kletsen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces.
 • Badopbouw; met elkaar, zodat er op tijd kan worden gezwommen.
 • Badafbouw volgens het roulerende schema.
 • Spullen in materialenhok op de plek leggen waar ze vandaan komen. Dan houden we met elkaar het netjes en overzichtelijk.
 • Douche gebruik: houdt rekening met elkaar. Blijf niet te lang staan!
 • Kijklessen voor ouders: ouders zijn ten alle tijde welkom op de tribune naar de training te komen kijken. De week voor de schoolvakanties mogen ouders aan bad plaatsnemen, zodat eventuele vragen aan de trainers na de training gesteld kunnen worden.

Regels bij de wedstrijden

 1. Inschrijving voor een wedstrijd gaat via trainers of inschrijvingen van de zwemcommissie.
 2. Zijn hier vragen over, loopt dit altijd via de trainer. Zij ondernemen verdere actie hierin.
 3. In principe worden de slagen bepaalt door de trainer. Idem voor een estafetteindeling.
 4. Melden zich zwemmers af voor een estafette, zal door een trainer worden bepaald welke vervanger er in gezet kan worden of dat er een estafette komt te vervallen. Dit wordt niet gecommuniceerd richting de rest van het team.
 5. Kanttekening bij een estafette: als je wilt gaan voor een eigen race, dien je je op tijd (meestal op maandag voorafgaand van wedstrijd, en niet op de wedstrijddag) af te melden voor een estafette. Wij als trainers stellen de regel dat je ten allen tijde inzet tijdens een estafette. Dit is niet mogelijk tijdens een competitiewedstrijd.
 6. Afmelden voor een competitie moet altijd schriftelijk worden doorgegeven aan selectie@degrunte.nl.
 7. Bij andere wedstrijden moet afmelden schriftelijk als antwoord op de uitnodiging.
 8. Trainer heeft het recht bij een wedstrijd om zwemmer uit te sluiten voor rest van de afstanden, mocht hier aanleiding toe zijn qua gedrag etc.
 9. Na het behalen van 3 of meer limieten voor de Overijsselse A kampioenschap, mag er in principe niet meer worden deelgenomen aan de Overijsselse B kampioenschap. Wij als trainers vinden dat de B zwemmer ook een kans moet krijgen op een podiumplaats. Bij onduidelijkheden: vraag je trainer!
 10. Bij een wedstrijd blijf je zoveel mogelijk bij je team zitten. In de pauze is er ruimte om richting ouders te gaan op de tribune.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag van u.

Laura Wemekmap-Wesselink - Secretariaat afdeling Wedstrijdzwemmen
E-mail: secretariaat.wedstrijdzwemmen@degrunte.nl

Chantal Meyerink- Inschrijvingen Wedstrijdzwemmen
E-mail: selectie@degrunte.nl

Alida Dokter - Inschrijvingen Wedstrijdzwemmen
Email: inschrijven.wedstrijdzwemmen@degrunte.nl

Alida Dokter - Opleidingen en Officials
Email: vof@degrunte.nl

Verberg menu