Even voorstellen

Terug

Introductie

Sinds februari 2005 kent De Grunte een nieuwe afdeling: de AquaKids! Deze afdeling richt zich op de jeugd tot 12 jaar. De AquaKids is een logisch vervolg op de reguliere zwemlessen. Onder leiding van deskundige trainers komen de kinderen in aanraking met alle aspecten van de zwemsport. Op een speelse manier wordt aandacht besteed aan de verbetering van de zwemtechniek en de conditie.

Van begin tot eind

Als nieuwe AquaKid wordt je op basis van je zwemvaardigheden ingedeeld. Alle zwemmers starten in het instructiebad, de instroomgroep. Je traint in die groep tot je een bepaald niveau hebt bereikt. Dan stroom je door naar de volgende groep, in het wedstrijdbad. Als je de laatste groep heb bereikt en voldoet aan de eindeisen van die groep, moet je een keuze maken: verder gaan met wedstrijdzwemmen, recreatief zwemmen of waterpolo. Je verlaat dan de Jeugdafdeling en stapt over op één van de andere afdelingen binnen De Grunte.

De trainingen

De trainingen zijn afgestemd op het niveau van de groep. Elke groep kent een aantal eindeisen waaraan de kinderen van die groep uiteindelijk moeten voldoen voordat ze kunnen doorstromen naar de volgende groep.

De training zal voor ongeveer 2/3 bestaan uit zwemoefeningen. De overige tijd wordt besteed aan een spelmoment. Hierdoor worden de trainingen speels en afwisselend.

Elke tweede vrijdag van de maand verzorgt de waterpolo afdeling een training.

De AquaKids: waarom?

In het Beleidsplan 2004-2008 van De Grunte is aangegeven dat de doorstroming van de jeugd moet worden bevorderd. Om dit te bereiken dient er binnen de vereniging een eenduidig jeugdbeleid te worden gehanteerd. Met de oprichting van de Jeugdafdeling denken wij een stap in de goede richting te zetten.
Naast het bovenstaande is er nog een aantal andere redenen voor de oprichting van de Jeugdafdeling:

  • Vergroting aantrekkingskracht op nieuwe leden vanwege het afwisselende aanbod;
  • De Waterpolo- en Wedstrijdzwemafdelingen kunnen zich concentreren op de wedstrijdsport;
  • Het stimuleert de integratie van de verschillende onderdelen van de vereniging.

Verberg menu